icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Fjernvarmeavtalen på plass. En fornøyd rektor Hans Fredrik Hoen og universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa har akkurat inngått avtalen med administrerende direktør i Statkraft Varme AS Bjørn Hølaas. Foto: Eivind Norum, UMB.

Fjernvarmeavtalen på plass. En fornøyd rektor Hans Fredrik Hoen og universitetsdirektør Siri Margrethe Løksa har akkurat inngått avtalen med administrerende direktør i Statkraft Varme AS Bjørn Hølaas. Foto: Eivind Norum, UMB.

  

UMB inngår fjernvarmeavtale med Statkraft Varme

Avtalen innebærer både etablering og drift av et nytt fjernvarmeanlegg, den dekker også framtidig energibehov.

Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) har inngått avtale med Statkraft Varme AS (tidligere Trondheim Energi Fjernvarme AS) om at selskapet overtar fjernvarmesatsningen i området. Avtalen innebærer både etablering og drift av et nytt fjernvarmeanlegg.
 
Investeringsrammen for satsningen er 150 - 200 millioner kroner. Anlegget vil dekke Ås sentrum og hele universitetet.
 
2000 eneboliger
Den første fjernvarmen skal etter planen være på plass fra årsskiftet 2012 - 2013. Den nye varmesentralen skal levere mer enn 40 GWh/år. Det tilsvarer varmeforbruket til vel 2000 eneboliger. Lokal flis er planlagt som hovedenergibærer, noe som i følge UMB vil redusere dagens klimagassutslipp med ca. 11.900 tonn årlig, tilsvarende utslipp fra ca. 5.000 biler.
 
Dekker behovene
UMBs rektor, Hans Fredrik Hoen, understreker at den nye varmesentralen vil dekke universitetets framtidige energibehov, inklusive alle nye bygninger som kommer i forbindelse med flytting av veterinærmiljøene til Ås.
 
I tillegg vil vi nå få en bærekraftig og CO 2-nøytral energibærer for hele campus.
 
- Det er samtidig gledelig at Statkraft Varme tilrettelegger det nye fjernvarmeanlegget slik at det blir mulighet for undervisning og forskning innen en rekke tverrfaglige områder som; biobrensel, forbrenningsteknologi, driftsteknologi, prosessanalyser og simulering, reguleringsteknologi, logistikk, fornybar energi og miljø og klima, sier Hoen.
 
Ås kommune positive
At UMB inngår en slik avtale skaper positive ringvirkninger i lokalmiljøet rundt universitetet..
 
- Det er gledelig at fjernvarmeprosjektet endelig kan bli realisert og dermed bidra til at Ås kommune kan få realisert sin målsetting om en vesentlig reduksjon av CO2-utslippet og dermed bidra til at Ås kommunes klima- og energiplan etter hvert kan bli oppfylt, sier ordfører Johan Alnes i Ås kommune.
 
Fjernvarmeavtalen inkluderer mange miljøaktører.
 
– Dette er et vinn-vinn prosjekt, hvor det planlegges et samarbeid gjennom hele verdikjeden og mellom aktørene UMB (FoU), Viken Skog (uttak og leveranse av skogsvirke) og Statkraft Varme (varmeproduksjon og leveranse), sier Bjørn Hølaas, administrerende direktør i Statkraft Varme AS.  
 
Økte leveranser
Det har lenge vært arbeidet med å få etablert et nytt fjernvarmeanlegg for UMB og Ås sentrum. Når dette nå endelig kommer i gang vil varmeleveransen etter hvert vil komme opp i over 40 GWh/år.
 
Fjernvarmenettet vil etter utbyggingen opp til Ås sentrum være på hele 10 000 meter. Både UMB og Ås kommune ønsker å komme over på en bærekraftig og CO2nøytral energibærer, og fordi 90 - 95 prosent av den nye energien vil komme fra flis, og 5 -10 prosent fra bioolje betyr dette en klar satsing på et grønt miljø for begge. 
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her