icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Service-tekniker

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Servicetekniker monterer og demonterer tekniske hjelpemidler, nøkkelbokser og trygghetsalarmer.

Målgruppe

Du er eldre eller funksjonshemmet og bor hjemme

aaa

Dette er ikke en lovpålagt tjeneste.

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om vaktmestertjeneste, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det. Hvis en annen søker på vegne av deg, må vedkommende ha fullmakt.

Skjema

Serviceerklæring - snømåking,montering/demontering tekniske hjelpemidler
Søknadsskjema om helse- og omsorgstjenester

Merknader

Service-tekniker er tilknyttet Driftsavdelingen i Helse- og sosial med egen enhetsleder. Informasjon om tjenesten kan fås på servicetorget eller i Forvaltningsenheten.

Servicetorget:
Rådhuset, Boks 195, 1431 Ås Tlf. 64 96 20 00.

Forvaltningsenheten:
Tunveien 2, 1430 Ås, Boks 195, 1431 Ås Tlf. 64 96 25 90.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Enhet for forvaltningstjenester
Telefon:64 96 25 90
Epost:forvaltningsenheten@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195 1431 Ås
Besøksadresse:Tunveien 2, u.etg. Moer sykehjem

Kontaktpersoner

Navn:Gry Mathisen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:64 96 25 05
Epost:gry.mathisen@as.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-11-07 12:48