Illustrasjonsbilde introduksjonsseminar

  

Seminar om introduksjonsprogrammet

Mandag 25. juni inviterer Ås voksenopplæringssenter og NAV Ås til et seminar om programmet i kulturhuset i Ås.

Det er 15 år siden introduksjonsprogrammet ble innført. Omtrent like lenge har forskere og politikere påpekt mangler og svakheter ved prestisjesatsingen, som årlig koster over 17 milliarder kroner.

Regjeringen har varslet en omfattende omlegging av programmet, som er toårig, og som er obligatorisk for nyankomne flyktninger og deres familiegjenforente. Målet er at de skal lære seg norsk og komme raskt ut i arbeid eller utdanning.

Statssekretær Kristin Holm Jensen i Kunnskaps- og integreringsdepartementet vil fortelle hvilke planer regjeringen har for videre utvikling av ordningen. Seniorrådgiver Audun Kvale fra KS vil informere om hvilke erfaringer kommunene har hatt, og forsker Mari Bjerck fra Østlandsforskning vil legge fram resultater av egen forskning.