icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Eika ved NMBU. Foto Ås kommune

  

Plan for naturmangfold på høring

Ås kommune ønsker innspill fra innbyggere, lag og foreninger, politikere, og vitenskapelige institusjoner. Barn og ungdom oppfordres spesielt til å gi høringsinnspill.

Vi ønsker oss innspill til plan for naturmangfold! Alle interesserte velkommen til åpent høringsmøte den 26. februar. Fristen for å komme med innspill er 13. mars 2019.

Ås kommune har en viktig rolle med å ivareta naturmangfold i saksbehandling, arealplanlegging, som grunneier og gjennom veiledning og informasjon til innbyggerne. Formålet med planen er å bidra til å øke kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om naturmangfold i kommunen, både hos administrasjon, politikere og befolkningen. Gjennom mål, strategier og tiltak gir planen retning for hvordan kommunen kan bedre arbeidet med å ivareta naturmangfold, både gjennom arealforvaltning og konkrete tiltak.

Høringsinnspill

Kommunen ønsker høringsinnspill på hele planen, men primært på del to beskrevet under (kap. 7-9).

​(Det meldes om problemer med å få åpnet denne PDFen i enkelte versjoner av Internet Explorer. Opplever du dette, anbefaler vi å forsøke en annen nettleser.)

I høringsperioden kom det ni innspill til høringsutkastet, se lenken under

Høringsmøte

Det arrangeres et åpent høringsmøte for å informere om planen og gi bedre grunnlag for å gi høringsuttalelser.

 • Tid: Tirsdag 26.02.19 kl 18-20
 • Sted: Ås Kulturhus, Lille sal (2. etg.)

Påmelding til høringsmøtet: siri.gilbert@as.kommune.no innen 20.02.19.

Mer om planen og hvordan den er bygget opp

Planen har to hovedfunksjoner: 1) Bedre kunnskapsgrunnlaget og kompetansen om naturmangfold, og 2) Gi en plan for kommunens videre arbeid med naturmangfold. Innholdet i planen er strukturert ut fra de to funksjonene:

Del 1: Kunnskap om naturmangfold i Ås og relevant lovverk

Den første delen av denne planen (kap. 2 til og med 6) presenterer kunnskap vi har om naturmangfold i Ås og hvilke juridiske forpliktelser kommunen har for å ta vare på naturmangfold. Denne delen gir bakgrunn for strategi- og tiltaksdelen av planen, del 2. Intensjonen med del 1 er også at den kan være et oppslagsverk for saksbehandlere, politikere og befolkningen og bidra til økt kompetanse.

Del 2: Strategier og tiltak

Dette er den handlingsrettede delen av planen (kap. 7-9), som trolig flest lesere har størst interesse av. Kap. 8 beskriver hvordan kommunen jobber i dag for å ivareta naturmangfold, og hva som kan gjøres bedre. Kap. 7 omhandler hvordan naturmangfold bør ivaretas ved den forestående rulleringen av kommuneplanens arealdel. Kap. 9 fastsetter mål, strategier og tiltak for hvordan kommunen skal ta vare på naturmangfold, også i samarbeid med grunneiere og befolkningen.

Vedlegg

Hvis du har behov for utskrift av høringsdokumenter og vedlegg, kan du få det på Servicetorget på Rådhuset i Ås, Skoleveien 1. 

Faglige utredninger og rapporter om naturmangfold i Ås kommune:

Alle filene er i PDF-format

 1. Biologisk mangfold i Ås kommune. NIJOS-Rapport 05-2000

 2. Biologiske verdier i skogområde Vinterbro. Sistesjansenotat_2001-14

 3. Kartlegging naturtyper ferskvann Oslo og Akershus. NINA 2002

 4. Viltkartlegging i Ås, Frogn, Nesodden. Siste Sjanse-notat 2004-6 

 5. Biologiske verdier i Pollen NO. Sistesjansenotat_2004-16

 6. Forekomst av øyenstikkeren bred blålibelle Ås kommune. Sandaas 2010

 7. Biologisk mangfold i Bunnefjorden. NNA-rapport 6059-2010 

 8. Amfibier i Ås kommune 2011. Kell Sandaas.

 9. Registrering av naturverdier på Åsmyra. Semesteroppgave NMBU 2011

 10. Biologiske undersøkelser ifb med utbygging Pentagon, Ås. Biofokus-rapport 2011-17 

 11. Kartlegging lokaliteter storsalamander Ås, Frogn og Nesodden. Semesteroppgave NMBU 2013 

 12. Kartleggingsstatus viktige naturtyper Oslo og Akershus. FMOA-rapport 5-2014 

 13. Kartlegging av rikere sump- og kildeskog, Biofokusnotat 2014-21

 14. Kartlegging hule eiker i Ås 2015 Biofokus-notat2015-17

 15. Utbredelse og habitatvalg hos piggsvin i Ås kommune. Gulliksen 2016

 16. Kartlegging hule eiker Ås Biofokus-notat 2016-4

 17. Vilttrekk i Follo. Utmarksavdelingen for Østfold og Akershus 2018

 18. Kartlegging bever i Ås kommune. Semesteroppgave NMBU 2018 

 19. Kartlegging av naturverdier i utvalgte områder Ås kommune. BioFokus-notat 2018-03

 20. Slorene våtmarksområde. Kartlegging og grunnlag skjøtselsplan. Biofokusrapport-2018-16

 21. Kartlegging naturtyper Kjøyabukta i Ås kommune. BioFokusnotat2018-47

 22. Rapport - Bekjempelse av fremmede arter 2019. Ås kommune

 

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her