Fra venstre ordfører Johan Alnes, ordfører Thore Vestby og ordfører Anne Kristine Linnestad

Fra venstre ordfører Johan Alnes, ordfører Thore Vestby og ordfører Anne Kristine Linnestad

  

Ordførere ønsker utredning om kommunesammenslåing

Ordførerne i Ås, Frogn og Ski ønsker at Fylkesmannen utreder en sammenslåing av de tre kommunene.

Ordfører Johan Alnes forteller at de tre ordførerne, Thore Vestby i Frogn, Anne Kristine Linnestad i Ski og han selv, har sendt et brev til Fylkesmannen i Oslo og Akershus der de ber om at en sammenslåing av de tre kommunene blir utredet.

- Vi har bedt om dette for at kommunen skal kunne yte innbyggerne bedre tjenester, og at vi får et større fagmiljø i kommunen. Samhandlingsreformen innen helsesektoren og etablerte interkommunale selskaper (IKS) er eksempler på hvordan kommunene allerede samarbeider på tvers av kommunegrensene for å gi innbyggerne bedre tjenester, forteller Alnes.

Han understreker at det er en utredning de har bedt Fylkesmannen om.

- Vi har ikke bedt om en sammenslåing. Det er ordførerne som ber om dette, uten at det er politisk forankret i noen av de aktuelle kommunene. Når utredningen foreligger, vil den legges fram for politisk behandling i de ulike kommunestyrer, understreker ordfører Alnes.