Opptak fra møte i Formannskapet 29.4.2020

Her kan du se opptak fra møtet i Formannskapet. Møtet ble gjennomført 29.4.2020 kl. 18.30 som videokonferanse.