icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Ungdomsrådet

Tid og sted: 04.11.2019 kl. 15:30 - Rådhuset 2.etasje
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
4/19 Evaluering av Forskrift lokal fag- og timefordeling for 1.-7. trinn
5/19 Status elevtallsutvikling og elevkapasitet ved ungdomsskolene i Ås kommune
6/19 Barnehagebehovsplan for Ås kommune 2019-2022
7/19 Ås kommunes handlingsprogram 2020 -2023