icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Plan- og byggekomiteen

Tid og sted: 26.09.2018 kl. 16:30 - Moerveien 10, 3. etasje
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
12/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen
13/18 Modulskole Ås stadion - Sluttrapport
14/18 Solfallsveien spesialboliger. Statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud
15/18 Nordby barnehage. Statusrapport etter evaluering av innkomne tilbud