icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. april - 14:38
KOMMUNENS SENTRALBORD ER NEDE, VI JOBBER MED Å RETTE FEILEN. Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 24.01.2019 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/19 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien - Miljøoppfølgingsplan og plassering av brakkerigg
2/19 R-308 Detaljreguleringsplan for Kjølstadhøgda
3/19 R-316 Detaljreguleringsplan for Sørbråtan
4/19 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på avslag - Saksframlegg
5/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 62 bnr 1
6/19 Hensettingsanlegg i Holstadmarka - Klage på vedtak om samtykke til grunnundersøkelser på gnr. 63 bnr 1
7/19 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel - 2.gangs behandling
8/19 Retningslinjer for tilskuddsordning - Vannområde Morsa