icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 06.12.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
87/18 Reguleringsplan for hensettingsanlegg og ny avgrening østre linje - Planinitiativ
88/18 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 m.m. - Dispensasjon fra kommuneplanens arealdel
89/18 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere
90/18 R-315 Detaljreguleringsplan for Nordby barnehage - klage på vedtak
91/18 R-318 Detaljreguleringsplan for Solberg Øst
92/18 Gnr 111 bnr 250 og gnr 111 bnr 56 - Kjærnesstranda 9-11 - Tilbygg/påbygg bruksendring - Enebolig - Søknad om dispensasjon
93/18 Gnr 103 bnr 19 - Nygårdsåsen 12 - Tre nye boliger - Felles klagesaksbehandling - Klage på rammetillatelse
94/18 Gnr 111 bnr 1 - Kjærnesveien - Bryggeanlegg - Sakframlegg klagebehandling