icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 29.08.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
61/18 Kroer skole - Struktur og drift fra 2019
62/18 Ny administrativ organisering av Ås kommune
63/18 Klima- og miljøutvalg (KMU) - Valg
64/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum
65/18 Budsjettering av lokalkostnader (FDV) - oppfølging av verbalvedtak
66/18 Gnr 54 bnr 368 - Moer sykehjem - dispensasjon fra tilknytningsplikt til fjernvarme
67/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler
68/18 Gnr 48 bnr 1 og 6 - Vestre Hogstvet - Bilatkomstvei til gnr 48 bnr 4 (Tangen) - Klage på vedtak om dispensasjon
69/18 Gnr 79 bnr 3 - Garderveien 292 - Ny boenhet - Søknad om dispensasjon
70/18 Flytting av garantiansvar fra Åspro AS til Åspro administrasjon og utvikling AS
71/18 Møteplan 2019 - formannskapet og kommunestyret
72/18 Fastsetting av valgdag - Kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019
73/18 Valg av overtakstnemnd, ny behandling av punkt 1 i vedtak i K-sak 35/18.
74/18 Uttreden av kommunale verv - Elisabeth Sannum Vangen (Sp) - Nyvalg
75/18 TV-aksjonen 2018 - Kirkens Bymisjon - Mindre alene sammen