icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 14.06.2017 kl. 17:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
36/17 1. tertialrapport 2017
37/17 Budsjettreguleringer 1. tertial 2017
38/17 Planrammer og forutsetninger Handlingsprogram 2018-2021
39/17 Tjenestebasert budsjettering, anbefaling fra arbeidsgruppen
40/17 Skolebehovsanalyse Ås sentrum 2017
41/17 Utredning av alternativ lokalisering av ny skole i Åsgård skolekrets
42/17 Øst 110-sentral IKS
43/17 Ny bestemmelse om etablering av hybelhus/bygning for bofellesskap i kommuneplanens arealdel
44/17 Alternativ til vold
45/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Søknad om dispensasjon fra arealformål
46/17 Orienteringssak om Follo legevakt og forskriftsendring
47/17 Tiltaksplan for trafikksikkerhet 2018-2021
48/17 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2018-2021
49/17 TV-aksjonen 2017 - Unicef - Læring i krig