icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Kommunalt regnskap

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Økonomi

  Beskrivelse

  Hovedoppgavene er følgende:

  • Utbetaling av fakturaer
  • Klargjøring og føring av inntekts- og utgiftsbilag
  • Avstemming av bank- og andre balansekonti
  • Rådgivning og veiledning av interne brukere
  • Årsavslutning

  Formål:
  Regnskapet skal gi et korrekt bilde av kommunens inntekter og utgifter, herunder utbetalinger.

  Målgruppe

  Tjenesteytende enheter og andre interne bruker, herunder politiske organer og, revisor, statlige myndigheter og lånegivere.

  Kriterier/vilkår

  Leder tjenesteytende enhet skal påse at følgende gjennomføres i sin enhet:

  • Bilag skal være utfylt i korrekt stand og leveres fortløpende til økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen). Alle inntekts- og utgiftsbilag skal påføres kontostreng med 12 siffer
  • Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal ha tilbakemelding om feil på bilagslister i løpet av 14 dager etter at den er sendt ut. Tilbakemeldinger bør gis som korreksjonsbilag
  • Et sentralt punkt ved regnskapsavslutningen er anordningsprinsippet. Dette prinsippet innebærer at alle kjente utgifter og inntekter i året skal tas med i årsregnskapet for vedkommende år, enten de er betalt eller ikke når årsregnskapet avsluttes

  Økonomiavdelingen (regnskapsseksjonen) skal gjennomføre følgende:

  • Bilag fra enhetene skal som hovedregel være registrert i løpet av tre dager
  • Bilag som har vesentlige feil og/eller er mangelfullt utfylt skal returneres enheten
  • Bilagslister sendes ut senest den åttende den påfølgende måneden
  • Regnskapsavslutningen følger egen arbeidsplan. Det sendes ut et internt notat til enhetene rundt 15. november med frister for innhenting av oppgaver fra enhetene når det gjelder regnskap og lønn
  • Regnskapet legges fram innen 15. februar
  aaa
 • Lover og forskrifter
  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tjenesten utføres av økonomiavdelingens regnskapsseksjon.
  Besøksadresse: Rådhusplassen 2. etg. 1430 Ås
  Bankkonto: 1654.07.99605 ·

 • Saksbehandling
 • Kontaktinformasjon

  Kontaktavdeling

  Avdeling:Økonomi

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Økonomi

  Kontaktpersoner

  Navn:Emil Schmidt
  Tittel:Økonomisjef
  Epost:Emil.Schmidt@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2016-01-06 10:34