icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Helsestasjonen

Generelt om tjenesten

Tema

- Helse og sosial

Beskrivelse

Helsestasjonen følger barn fra fødsel til skolealder og er et kommunalt ansvar. Helsestasjonen gjør en viktig jobb for forebygging og oppfølging av barn i potensielt vanskelige livssituasjoner, og samarbeidet med barnehage, fastlege og barnevern er verdifullt. På helsestasjonen får du råd og veiledning om

 • barnets motoriske og psykososiale utvikling
 • amming og morsmelk
 • vaksinasjon
 • ernæring
 • språkutvikling
 • tannhelse
 • foreldrerollen
 • samliv
 • samspill
 • vold, overgrep og omsorgssvikt 

Det legges vekt på forebyggende helsearbeid. Helsesøster kan også komme på hjemmebesøk.

Helsestasjonen kan også bidra med rådgivning med oppfølging/henvisning ved behov, tverrfaglig samarbeid rundt barn med spesielle behov. I helsestasjonen arbeider helsesøster, lege og helsestasjonsassistent.

Ås helsestasjon: har lokaler i Rådhusplassen 29, 3 etasje. Vi har timeavtaler mandag til torsdag. Telefon 64 96 22 40. Telefon tid hver dag kl.08.30 - 15.00.

Nordby helsestasjon: har lokaler ved  Nordby skole. Adresse: Emily Kirkerudsvei 6
Vi har timeavtaler mandager-onsdager fra klokken 08.15 - 15.00 Telefon 64 96 44 80.

Gjelder begge helsestasjonene:
Du er velkommen til å bruke venteværelset utenom timeavtalen din for veiing, amming m.m. Telefontid hver dag 08.15-11.00, 13.00-15.00, tlf. 64 96 22 40. Opplysninger om barnet registreres i datajournal på helsestasjonen (jfr. Lov om helsepersonell kap.8 §39). Vaksineregistrering overføres til det nasjonale registeret SYSVAK. Prosess for forebyggende helsetjeneste

Målgruppe

Barn og unge i aldersgruppen 0-20 år, gravide og foresatte

Kriterier/vilkår

I flg. kommunehelsetjenesteloven har barn rett til helsehjelp;
?§ 2-2. (Barns rett til helsekontroll)
Barn har rett til nødvendig helsehjelp også i form av helsekontroll i den kommune barnet bor eller midlertidig oppholder seg.

Foreldrene plikter å medvirke til at barnet deltar i helsekontroll.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

aaa

Serviceerklæring

"Vi lover"

Hva kan du forvente av oss:
Oversikt over tilbudet:

 • Nyfødt(1-3uker):Hjemmebesøk av helsesøster
 • Tilbud om barselgrupper.
 • 6uker:Barnet undersøkes av lege. Samtale med helsesøster.
 • 3 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/helsesøster
 • 5 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/helsesøster
 • 6 mnd.: Barnet undersøkes av lege. Samtale med helsesøster.
 • 8-9 mnd.: Samtale og undersøkelse v/ helsesøster
 • 1 år: Barnet undersøkes av lege. Samtale og vaksine v/helsesøster
 • 15 mnd.: Samtale, undersøkelse og vaksine v/ helsesøster.
 • 2-21/2 år: Barnet undersøkes av lege. Samtale med helsesøster.
 • 4-41/2 år: Barnet undersøkes av lege. Synstest. Samtale med helsesøster.

Oversikten er generell. Det kan bli individuelle tilpasninger.
Tjenesten er gratis.

"For at vi skal kunne oppfylle dette..."

Hva vi forventer av deg:

 • At du gir beskjed hvis du ikke kan benytte deg av timen.
 • At du ikke bringer akutt syke barn på helsestasjonen pga. smittefare. Kontakt fastlegen hvis du ønsker at barnet skal undersøkes. Er du i tvil gir vi deg råd og veiledning pr. telefon.
 • At du gir oss tilbakemeldinger på tilbudet du får på helsestasjonen.
___

Lover og retningslinjer

Dette er en lovpålagt tjeneste. Se blant annet

Helse- og omsorgstjenesteloven kapittel 3
Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 7.

Lover

Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Forskrift om helsestasjons- og skolehelsetjenesten

Forskrifter

Helsestasjon 0-5 år

___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Når du har født, vil helsestasjonen ta kontakt med deg og avtale tid enten for hjemmebesøk eller oppfølging på helsestasjonen. Du vil få innkalling til vaksinasjoner og regelmessige kontroller av barnet ditt. 

Klagemulighet

Hvis du mener at du ikke får nødvendig hjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Forebyggende helsetjenester
Telefon:64 96 22 40
Epost:helsestasjonen@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1430 Ås
Besøksadresse:Ås ungdomsskole, Mellomveien 4, 1430 Ås

Ansvarlig enhet

Avdeling:Helse og sosialetaten
Telefon:64 96 20 00
Epost:post@as.kommune.no
Postadresse:Postboks 195, 1431 Ås
Besøksadresse:Skoleveien 1, 1430 Ås

Andre opplysninger

Oppdatert:2016-01-20 13:33