icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Gangvei fra Ås stasjon til NMBU

Vei
2018-01-26 09:15 (#46412)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: 1
Kart


Det ser ikke ut til å bli brøytet eller strødd på denne gangveien på flere dager. Det er svært glatt. Hvem er ansvarlig for at fortau og gangveier i Ås er farbare?
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Vi brøyter og strør gangveier og fortauer i Ås kommune. Langs FV152 er det Statensvegvesen som har ansvaret.