Gangbro over Fv 152 mot Ravien 2

Gangbro over Fv 152 mot Ravien 2

  

Gang- og sykkelvei over Fv152 stenges i perioder

På grunn av sikkerhetssoner for pelearbeider vil brua bli stengt i perioder.

Byggearbeidene startet 10. november med graving. Nå er det pelearbeider som skal i gang, forventet varighet 3 uker dersom det ikke påtreffes uforutsette hindringer i grunnen. Det kan bli noe støy, det arbeides mandag - torsdag 07.00-18.00, men ikke i helger, og ikke kvelder. 

Når maskinen heiser pelen opp i tårnet for ansett, kreves det inntil 25 meter sikkerhetsavstand. Når arbeidsplassen ligger opptil en offentlig vei og gang- og sykkelvei, vil det i perioder være nødvendig å stoppe trafikken på denne, unntatt i de typiske arbeidsreisetidene som er frem til klokken 08.30 på morgenen, og etter kl 15.30 på ettermiddagen. Det blir skilter og fysiske sperrer i hver ende. 

Byggearbeidene forventes ferdigstilt medio desember 2015.