Logo for valg 2015 med riksløve i gull

Logo for valg 2015 med riksløve i gull

  

Frist for å kreve manntallseksemplar og utdrag med mer fra dette er 3. august 2015

Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett papireksemplar av manntallet for valgkretsen.

Krav sendes til post@as.kommune.no eller Ås kommune, postboks 195, 1431 Ås.

Valgforskriften § 3 fastsetter følgende:

Alle som stiller liste ved valget har uten omkostninger rett til ett papireksemplar av manntallet for valgkretsen. Krav om manntallseksemplar må fremsettes for valgstyret i vedkommende kommune innen den frist valgstyret har satt.

Forslagsstillerne kan få tilgang til flere manntallseksemplarer og også oppgaver over bestemte grupper av velgere, dersom de selv bærer de ekstra omkostningene knyttet til dette.