icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Ås kommune kunngjøring av kommunestyrevedtak

Endret reguleringsplan med reguleringsbestemmelser for østre del av Kaja-området.

Ås kommunestyre har i møte 23.11.2011, sak 63/11, vedtatt ovennevnte reguleringsplan. Hensikten med planarbeidet har vært å utforme et oppdatert plandokument for å kunne håndtere endring og utvikling innenfor et sentralt beliggende boligområde med innslag av karakteristisk atriumbebyggelse fra 1960- og 70-tallet.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Bygnings-, regulerings- og oppmålingsavdelingen, postboks 195, 1431 Ås. Klagefristen er tre uker etter at dette brevet er mottatt. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9, til forvaltningslovens §§ 28 og 29 og ellers til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI.

 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest 3 – tre – år etter denne kunngjøring, jfr. §§ 15-2 og 15-3 i plan- og bygningsloven.

 

Bygnings- og reguleringssjefen i Ås

 

Vedlegg:

 
-          Utskrift av møtebok
-          Saksframlegg
-          Reguleringsplankart
-          Reguleringsbestemmelser
Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her