icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Tjenester   ›   Plan, bygg og eiendom   ›   Byggesak og geodata
  

Byggesak og geodata

Om oss

Enheten er delt to avdelinger i Ås; byggesak og geodata. Vi har blant annet følgende ansvarsområder: 

Byggesak

 • byggesaksbehandling og eiendomsdeling etter plan- og bygningsloven
 • behandling av saker etter lov om eierseksjoner
 • tilsyn og oppfølging av ulovlige tiltak etter plan- og bygningsloven
 • byggesaksarkiv 

Geodata

 • opprette nye eiendommer
 • oppmålingsforretninger etter matrikkelloven
 • registrering, retting og ajourføring av matrikkelen
 • behandling av saker om offisiell adressering etter matrikkelloven
 • forvaltning, drift og vedlikehold av kommunens kartdata
 • salg av eiendomsinformasjon (meglerpakker)  i samarbeid med servicetorget  
 • eiendomsopplysninger

Kontaktinformasjon

Enhet for byggesak og geodata holder til på Rådhuset. 

Skoleveien 1, 1430 Ås
Postadresse: Postboks 195, 1431 Ås
post@as.kommune.no
Telefonnummer 64 96 20 00

Telefontid og åpningstid hos byggesaksavdelingen

Du kan snakke direkte med en saksbehandler i byggesaksavdelingens drop-in tid:

 • Mandag fra kl. 12.00 - 15.30
 • Onsdag fra kl. 12.00 - 15.30
 • Torsdag fra kl. 12.00 - 15.30

(NB: Gjelder både for fysisk oppmøte og telefonsamtale)

Drop-in egner seg best for kortere spørsmål, eller for å avtale et møte. Ring sentralbordet på 64 96 20 00 som setter deg til ledig saksbehandler, eller besøk oss på Ås rådhus.

Obs!  I uke 30 har vi ingen drop-in tid pga ferieavvikling

 

Telefontid og åpningstid hos geodataavdelingen

Geodataavdelingen har ingen begrenset telefontid eller åpningstid. Du kan stort sett nå medarbeiderne på telefon eller drop-in mellom 08:00 og 15:30 hver dag. Dersom du skal ha tak i en bestemt medarbeider er det lurt å avtale tid på forhånd.