icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Barnehager i Ås kommune

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Barn og ungdom

  Beskrivelse

   I Ås er det er 7 kommunale, 12 private barnehager og 2 private familiebarnehager. Barnehagene ligger i områdene; Kjærnes, Vinterbro, Nordby, Solberg, Ås sentrum og Kroer.

  De kommunale barnehagene eies og drives av Ås kommune og har felles vedtekter.

  Åpningstider
  Kommunens barnehagene holder åpent hverdager fra 07.15 til 16.45. Den enkelte barnehage kan utvide åpningstiden i tidsrommet 07.00-17.00.

  De private barnehagene har egne åpningstider som skal fremkomme av vedtektene til hver enkelt barnehage.

  Ferie- og fridager for kommunale barnehager
  Jule- og nyttårsaften holder barnehagene stengt. Barnehagene vil ved behov kunne slå seg sammen i dagene mellom jul og nyttår samt i dagene før påske. Barnehagene stenger kl.12.00 onsdag før skjærtorsdag.
  Alle kommunens barnehager holder stengt 5 plandager pr. år. Plandager avholdes fortrinnsvis samme datoer som skolene har plandag eller andre dager der skolene er stengt.

  Kommunens barnehager holder stengt i uke 28-29-30. Alle barn skal ha minst 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av ukene skal være sammenhengende.

  De private barnehagene har egne ferie- og fridager som skal fremkomme av vedtektene til hver enkelt barnehage.

  Målgruppe

  Barn under skolepliktig alder, bosatt i Ås kommune.

   

  Pris for tjenesten

  Foreldrebetaling for et heltidstilbud i en kommunal barnehage er kr 2910 per måned.

   Ås kommunes foreldrebetaling.

  Les mer om foreldrebetaling i Forskrift om foreldrebetaling i barnehager. 

  Inntektsbasert oppholdsbetaling og søskenmoderasjon gis i alle kommunale og private barnehager/ familiebarnehager. Søskenmoderasjon er 30 % for barn nr. 2 og 50 % for barn nr. 3 eller flere.

  Det betales for 11 måneder i året.

  I tillegg til ordinær oppholdsbetaling betales det kostpenger til den enkelte barnehage.

  Kommunestyret fastsetter satsene for kostpenger i de kommunale barnehagene.

   

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  Serviceerklæring, dokumenter

  Serviceerklæring kommunale barnehager
  ___


  Barn som fyller ett år innen utgangen av august det året det søkes om barnehageplass, har etter søknad rett til plass i barnehage fra august, jf. barnehagelovens § 12 a.
  Barnet har rett til plass i den kommunen det er bosatt i. Kommunen skal ha minimum ett opptak i året. Søknadsfrist til opptaket fastsettes av kommunen. Rett til plass fra august betyr at plassen må være disponibel for barnet i løpet av august. Det er tilstrekkelig at barnet er bosatt i kommunen ved oppstart i august, forutsatt at det er søkt til hovedopptaket. 

  Prioritet ved opptak etter barnehagelovens § 13.
  I samsvar med barnehagelovens § 13 har barn med nedsatt funksjonsevne og barn som det er fattet vedtak om etter lov om barnevernstjenester § 4-4 og § 4-12, har rett til prioritet ved opptak.

  Les alle opptakskriterier for kommunale barnehager i vedtekter for kommunale barnehager.

  ___
 • Skjema

  Søknadsfrist

  Ås kommune har ett hovedopptak i året med søknadsfrist 1. mars og supplerende opptak resten av året. Søkere må benytte kommunens elektroniske søknadsskjema for søknad om barnehageplass i alle kommunale og private barnehager, samt familiebarnehager. Merk at det er ulike opptakskriterier for kommunale og private barnehager. Kommunale barnehager har felles vedtekter.

  De som søker plass etter kommunale opptakskriterier hvor det stilles krav om dokumentasjon, må fortløpende levere dokumentasjonen til Oppvekst- og kulturetaten.

  Etter å ha søkt barnehageplass via Ås kommunes nettsider skal søker motta en automatisk kvittering på epost. Det sendes ikke ut mer informasjon før et eventuelt tilbud.
  Behandlingen av søknader til kommunale og private barnehager samordnes, men plassene i private barnehager tildeles av den enkelte barnehage utfra deres vedtekter og opptakskrets.
  I hovedopptaket tildeles plasser som er ledige fra august.


  Ås kommunes vedtekter for kommunale barnehager
  Oversikt over kommunale barnehager i Ås
  Oversikt over private barnehager i Ås

 • Saksbehandling

  Klagemulighet

  Ved hovedopptak kan søker med rett til barnehageplass klage over avslag på søknad om barnehageplass. Søker kan også klage dersom man ikke har fått sitt første eller andre ønske oppfylt.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kultur
  Telefon:64 96 21 01
  Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
  Nettadresse:http://www.as.kommune.no
  Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1
  Åpningstid:08.00-15.00

  Kontaktpersoner

  Navn:Vigdis Bangen
  Tittel:Fagkonsulent barnehage
  Telefon:64 96 21 03
  Epost:vigdis.bangen@as.kommune.no
  Navn:Ellen Benestad
  Tittel:Etatsjef Oppvekst- og kultur
  Telefon:64 96 21 01
  Epost:post@as.kommune.no
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2018-01-19 13:31
  Gyldig til
  2017-01-15