icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Planer og styringsdokumenter   ›   Øvrige planer   ›   Alle øvrige planer
Logo Ås kommune

Oversiktsdokument Folkehelse 2017-2021

Alle kommuner skal legge til rette for systematisk og kunnskapsbasert folkehelsearbeid. Her kan du lese om og laste ned "Oversiktsdokument folkehelse".

Publisert: 11. april 2018
Logo Ås kommune

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 20.06.2016, K-sak 49/16, vedtok overnevnte reguleringsplan

Publisert: 13. juli 2016
Logo Ås kommune

Ås kommunes arkivplan

Planen er godkjent i 2015. Her er link til planen.

Publisert: 08. januar 2016
Logo Ås kommune

Eldrepolitisk program for Ås kommune 2011-2015

Behandlet og vedtatt i Ås eldreråd den 03.05.2011 og 27.09.2011.

Publisert: 02. februar 2012
Logo IKT-strategiplan 2010 for Ås kommune

IKT-strategiplan for 2011 Ås kommune

IKT-strategien utgjør ledelsens syn på hvilke mål og retinigslinjer som skal lige til grunn for kommunens samlede bruk av IKT.

Publisert: 05. januar 2010
Klima- og energiplan illustrasjonsbilde

Klima- og energiplan 2009-2012

Planen er utarbeidet i et samarbeid mellom kommunens administrasjon og representanter fra alle de politiske partiene i Ås.

Publisert: 23. oktober 2009

Plan for Frivilighet 2006-2009

Publisert: 17. juni 2009