icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Aktuelt   ›   Valg av meddommere for 2021-2025
Kommunevåpen, liggende, sort tekst uten slagord

  

Valg av meddommere (lekdommere) for neste periode 2021 – 2025

Valg av meddommere foretas hvert fjerde år. Neste valg vil finne sted i 2020 og bli kunngjort blant annet på kommunens hjemmeside her.

Dersom du er interessert i å bli meddommer kan du sende en henvendelse til politisk.sekretariat@as.kommune.no merket «Meddommervalg» der du kort beskriver navn, fødselsdato og litt om din bakgrunn. 

Det kreves ingen spesielle kunnskaper, men domstolloven krever bl.a. at du må være mellom  21 – 70 år den 1.1.2021, ha god vandel og være bosatt i Ås. Mer om verv som meddommer kan du lese her:  https://www.domstol.no/lekdommer