Tunveien barnehage

Tunveien barnehage

Tunveien barnehage

Om Tunveien barnehage

Kontaktinformasjon

Tunveien 13, 1430 Åshttp://as.custompublish.com/getfile.php/3781753.746.ssvxxxqqqd/Trafikksikker_barnehage_stempel_175x175.jpg
Telefon: 64 96 27 40
tunveien.barnehage@as.kommune.no  
Styrer: Nina Solli Wiik

nina.solli.wiik@as.kommune.no

 

Virksomhetsinformasjon

Tunveien barnehage er en barnehage fra 2008 som ligger plassert ved Moer sykehjem.          

Vi har plass til ca 95 barn fordelt på fem avdelinger. Vi har aldershomogene grupper, noe som gir oss mulighet til å tilrettelegge det pedagogiske tilbudet etter alderen på barna.

På hver avdeling jobber det fire voksne i grunnbemanning. I tillegg har barnehagen kjøkkenassistent, sekretær og styrer. Barnehagens åpningstid er hverdager fra 07.00 til 17.00.                                                                                     

Barnehageåret 2020/2021 har vi to stengte avdelinger.

Sammen med de andre kommunale barnehagene i Ås har vi valgt å arbeide inspirert av grunntankene fra Reggio Emilia. Verdiene subjektivitet, delaktighet og ulikhet som verdi skal stå sentralt i vårt menneske og barnesyn.

Vi jobber prosjekterende og tilrettelegger miljøet i barnehagen så det utfordrer og støtter barnas læreprosesser i et sosialt fellesskap.
Pedagogisk dokumentasjon er et viktig verktøy for oss. Ved hjelp av dokumentasjonen kan vi reflektere sammen med barna, og i personalet for å danne ny felles kunnskap.

Ved hjelp av pedagogisk dokumentasjon kan vi synliggjøre, utvikle og sikre kvalitet i vår praksis.

 


 

 

Kart