icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Illustrasjonsbilde ansiktsmaling

Nå kan du søke om driftstilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner. Du kan også søke om starttilskudd for nye organisasjoner, samt integreringsmidler.

  

Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Nå kan du søke om driftstilskudd til frivillige organisasjoner i Ås kommune. Frist 15.mars!

Tilskudd til frivillige organisasjoner

Les følgende retningslinjer før du søker: Retningslinjer for tilskudd til kulturarbeid i Ås kommune

Du må søke elektronisk på Ås kommunes hjemmeside:

Dersom du har spørsmål til tilskuddsordningen, kan du kontakte enhetsleder kultur, idrett og frivillighet Camilla Sæbjørnsen på mobil: 959 39 720 eller 64 96 20 90 eller på camilla.saebjornsen (@) as.kommune.no. 

Søknadsfristen for tilskuddsordningen er 15. mars 2019.

Mer om støtten og hva som må være med i søknaden

Dette er det viktigste fra retningslinjene:

1.  Driftstilskudd til frivillige organisasjoner

Hovedutvalget for oppvekst og kultur ønsker at barn og unge skal prioriteres, derfor må organisasjonen ha mer enn 50 % av sine medlemmer under 25 år, for å kunne motta tilskudd etter punkt a. Grunntilskudd. Organisasjoner som har mindre andel enn 50 % av sine medlemmer under 25 år, mottar kun tilskudd etter punkt b. Medlemstilskudd. Organisasjoner må ha aktivitet mer enn 50 % av året og minst 70 % av medlemmene må ha bostedsadresse i Ås kommune.

Hvis en regional organisasjon gir et tilbud som ikke dekkes gjennom en tilsvarende kommunal organisasjon, kan punkt b. Medlemstilskudd gis.

I tillegg må organisasjonen:

 • Være åpen for alle.
 • Ha demokratisk oppbygging med eget styre.
 • Bygge på individuelt medlemskap.
 • Ha som primæroppgave å drive friluftsliv, kultur-, idretts- eller nærmiljøarbeid.
 • Hatt full drift i minst ett år i forkant av det året det søkes driftstilskudd til. Se egne retningslinjer for etableringstilskudd.
 1. Grunntilskudd

Tilskuddet skal gå til å dekke deler av organisasjonens administrasjon- og driftsutgifter. Tilskuddets størrelse er avhengig av type organisasjon.

Krav:

 • Medlemslister med fullstendig navn og fødselsdato på alle betalende medlemmer det siste året, skal legges ved søknaden.
 • Mer enn 10 medlemmer under 25 år.
 • Mer enn 50 % av medlemmene må være under 25 år.
 • Organisasjonene må ha sitt virke i kommunen, og ha som primæroppgave å drive kulturarbeid.
 1. Medlemstilskudd

Tilskuddet er ment å dekke deler av utgifter til turer, turnéer, konserter, møtevirksomhet og andre medlemsaktiviteter. Tilskuddet fordeles etter organisasjonens medlemstall og alderssammensetning. Medlemmer under 25 år telles med og gis medlemstilskudd.

Det ytes differensiert tilskudd etter følgende poengfordeling:

 • Medlemmer opp til 5 år:           1 poeng
 • Medlemmer fra 6 til 12 år:        2 poeng
 • Medlemmer fra 13 til 19 år:      3 poeng
 • Medlemmer fra 20 til 25 år:      1 poeng
 • Medlemmer over 26 år:            0 poeng
 1. Tilskudd til leie av lokaler

Det kan ytes tilskudd til leie av lokaler til organisasjonens primæraktiviteter.

Tilskuddets er 2/3 av betalt husleie, med en øvre beløpsgrense på kr. 3 500.-

 1. Tilskudd til drift av egne lokaler/hytter

Det kan ytes tilskudd til drift av organisasjonens egne lokaler. Tilskuddet skal dekke deler av utgifter til strøm, fyring, kommunale avgifter, forsikringer og vanlig vedlikehold. Tilskuddet er 2/3 av dokumenterte utgifter, med en øvre beløpsgrense på kr. 3.500,-.

Fremgangsmåte for søkere

Søknader om driftstilskudd skal inneholde følgende dokumentasjon:

 1. Årsmelding fra siste driftsår
 2. Revidert regnskap fra siste driftsår
 3. Årsbudsjett for søknadsåret
 4. Medlemsoversikt pr. 31.12. - (navn og fødselsdato)
 5. Eventuelle andre bilag (kvittering for husleie, strøm, kommunale avgifter og lignende)

De fire første punktene for dokumentasjon må ligge ved søknaden for å få innvilget grunntilskudd punkt a, og medlemstilskudd punkt b. Søkes det i tillegg om dekning av leieutgifter for lokaler punkt c, eller drift av egne lokaler punkt d, må i tillegg punkt 5 for dokumentasjon ligge ved søknaden.

Organisasjonene plikter å gi riktige opplysninger, og skal ved endringer av forhold som ligger til grunn for søknaden, straks melde dette til Ås kommune.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her