Logo for valg 2017 med riksløve i gull

Logo for valg 2017 med riksløve i gull

  

Tidligstemmegivning

Velgere som ønsker å stemme i perioden 1. juli til 9. august, kan henvende seg til kommunen og avtale tid for å stemme.

Henvendelsen kan skje til hvilken som helst kommune i Norge, men du må avtale tid på forhånd.

I Ås kommune gjøres avtale på telefon til servicetorget (telefonnummer 64 96 20 00) eller e-post servicetorget@as.kommune.no

Husk å ta med gyldig legitimasjon med bilde når du skal avgi stemme.