Kommunevåpen, liggende, sort tekst uten slagord

  

Tandbergløkka til Nordre Follo

Tandbergløkka overføres fra Ås kommune til Nordre Follo fra 1. januar 2020.

Fylkesmannen har 25. mai fattet vedtak om at kommunegrensen mellom Ås og den nye kommunen Nordre Follo (Ski og Oppegård) blir justert, slik at området Tandbergløkka i dagens Ås blir en del av den nye kommunen Nordre Follo fra 1. januar 2020.

Dette vedtaket er endelig, og kan ikke påklages.

Kommunene vil sammen med Fylkesmannen avklare økonomisk oppgjør mellom kommunene i henhold til bestemmelsene i inndelingslova. I tiden frem til 1.januar 2020 vil innbyggerne på Tandbergløkka motta tjenester fra Ås kommune på samme måte som i dag.

Les hele vedtaket på Fylkesmannen nettside (PDF)

Vi ønsker innbyggerne på Tandbergløkka alt godt videre inn i den nye kommunen Nordre Follo fra 1. januar 2020.