icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Kultur   ›   Syngende Ås
KOR

Syngende Ås

Tips en venn Skriv ut
Ås kommune ble i 2015, fra mer enn 50 kommuner i Norge, valgt ut til å bli en av 14 pilotkommuner innenfor den nasjonale satsingen Krafttak for sang.
 
Sang skaper glede, trivsel og har mange dokumenterte helseeffekter. Det å synge er også gratis (!), og er populært hos de fleste. Når flere samles for å synge sammen kan samsangen gi en rekke sosiale og miljømessige gevinster. 
 
Bakgrunn: Krafttak for sang (KFS) er en åpen samhandlings- og aksjonsplattform for aktører innen sang i Norge. For tiden omfatter plattformen et tyvetall frivillige organisasjoner, institusjoner og andre sangaktører. KFS samarbeider tett med offentlige og private institusjoner på sang- og musikkområdet. Målet med satsingen er å bidra til at Norge blir en syngende nasjon og at vi etablerer et syngende samfunn med sangglede for alle, fra vuggen til graven. Sang er et sterkt virkemiddel både for kunstnerisk opplevelse og deltakelse, sosialisering, integrasjon, helseforebygging og ikke minst tradisjonskaping- og formidling. Sang er også en ressurseffektiv aktivitet som er lett å gjennomføre og som kan inkludere alle uansett alder, kulturell og geografisk bakgrunn, sosial situasjon eller inntekt. Krafttak for sang mener derfor at sang bør være en tilgjengelig aktivitet helt fra spedbarnsalder, opp gjennom skoletiden og inn i voksen alder.
 
Skal du eller din gruppe avholde et sang-reletert arrangement som dere vil gjerne få synliggjort? Send gjerne informasjon om det til post@askulturhus.no, og vi skal passe på at det blir lagt ut på bla kommunens webside.
 
 
Henvendelser:
Ellen Sibe Kråkenes
Tlf: 64 96 23 92
 
Myfanwy Katherine Moore
Tlf.: 64 96 20 91
 
Prosjektleder: Alexander Krohg Plur.