icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png

Svært sporete og isete vei

Vei
2018-02-06 21:11 (#46861)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: Valhallveien 1
Kart


Sterkt behov for å skrape bort is!! Valhallveien fra Solberg skole og innover er farlig isete med dype hjulspor. I tillegg til at det er vanskelig å kjøre og gå, kan det være direkte farlig. Opplevde skummel situasjon i går, i møte med gående. Når jeg skulle svinge ut av sporene for å gi gående plass til å passere i veikanten, skled bilen plutselig sideveis og «hoppet» tilbake i sporet. Jeg hadde i utgansgspunktet svært lav fart (gangfart), men når bilen sklir sideveis pga dype isspor hjelper det ikke at jeg egentlig forsøkte å stoppe bilen helt. Fotgjengeren klarte heldigvis å hoppe unna. Jeg har tidligere varslet når det var sørpe og vanskelige flreforhold her. Etter mange dager ble det måkt, men da hadde det frosset på, og blitt farlige hjulspor som bilene «ledes» til å følge. Dette er skolevei uten fortau, og jeg er sterkt bekymret for at det kan føre til farlige situasjoner eller ulykker!!
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Vi er ute på veinettet nå og utbedrer.