Spørsmål og svar

Jeg er bekymret for et barn/en ungdom, hva skal jeg gjøre?

Kontakt barneverntjenesten på telefon 959 39 637 om du er bekymret og trenger råd og veiledning, eller ønsker å sende inn en bekymringsmelding.

Er det en akutt situasjon, ta kontakt med barneverntjenesten på telefon 64 96 22 20 / 959 39 637 mellom kl. 08.00 og 15.30. Utenom kontortid ringer du Barnevernvakten på telefon 917 19 615. Du kan også sende oss en bekymringsmelding, se skjema for privat melder (DOC) (PDF)eller offentlig melder (DOC) (PDF).

Hvor kan jeg ringe utenom kontortid?

Du kan ringe barnevernvakten i Follo, telefon 917 19 615. Besøksadresse: Follo politistasjon, Vestveien 16,  Ski

Dette er en felles barnevernvakt for Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård,Ski, Vestby, Ås kommune. Du kan også ringe Alarmtelefonen for barn og unge, telefon 116 111.

Kan jeg være anonym når jeg melder bekymring om et barn til barneverntjenesten?

Ja, du kan velge å være anonym når du melder bekymring til barneverntjenesten. Du kan la være å si navnet ditt, eller oppgi navn og si du ønsker å være anonym.

Barneverntjenesten vil helst at du skal si hvem du er, fordi det gir bekymringen større troverdighet. Barneverntjenesten kan i første omgang bevare din anonymitet overfor familien det gjelder, dersom du ønsker det.

I praksis vil det likevel være vanskelig å forbli anonym, da barneverntjenesten må informere familien om innholdet i meldingen. I mange tilfeller vil familien da forstå hvem som har meldt saken.

Er saken svært alvorlig, vil barneverntjenesten uansett ikke kunne bevare din anonymitet overfor familien. Det du likevel må tenke på, er at det vil være til barnets beste at du som voksen melder fra.

Kan jeg som barn selv kontakte barnevernet?

Ja, det kan du gjøre. Ta kontakt enten på telefon eller kom innom kontoret vårt i Moerveien 10.

Trenger du hjelp til dette, så spør en voksen, for eksempel en lærer eller helsesøster. Se mer råd og veiledning her: ung.no/barnevern/

Hva er en barnevernundersøkelse?

Når barneverntjenesten mottar en bekymringsmelding, skal det i løpet av en uke gjøres en vurdering på om det skal åpnes en undersøkelse eller ikke.

Dersom det er grunnlag for å åpne undersøkelse, skal barneverntjenesten snarest og senest innen tre måneder undersøke innholdet i bekymringen. Undersøkelsen skal gjennomføres slik at den i minst mulig grad skader barnet eller familien og skal heller ikke gjøres mer omfattende enn nødvendig. Når undersøkelsen starter, vil familien bli kontaktet i løpet av kort tid. Barneverntjenesten ønsker et nært og åpent samarbeid med familien i undersøkelsen for å finne gode løsninger til det beste for barnet og familien.

I første samtale vil man sammen gå gjennom bekymringsmeldingen, samt gjennomgå en plan for aktivitetene i undersøkelsen. Vanlige aktiviteter i en undersøkelse kan være samtaler med barnet/ungdommen, samtaler med foreldre og hjemmebesøk med observasjon av hjemmeforhold og samspill.

Barneverntjenesten benytter ulike kartleggingsverktøy i dette arbeidet.

I løpet av undersøkelsen vil barneverntjenesten også innhente informasjon fra instanser som barnet og familien er i kontakt med, som kan bidra til å belyse barnets situasjon. Denne informasjonen gjennomgås med familien.

Undersøkelsesarbeidet sammenfattes i en rapport. Konklusjonen på undersøkelsen kan være

  1. barneverntjenesten finner ikke grunn til bekymring, og saken avsluttes,
  2. barneverntjenesten foreslår hjelpetiltak til barnet/ungdommen og familien i hjemmet,
  3. barneverntjenesten vurderer at barnet/ungdommen lever i en alvorlig omsorgssviktsituasjon hvor hjelpetiltak ikke er tilstrekkelig og barnet/ungdommen ikke kan bo hjemme. I slike tilfeller vil barneverntjenesten fremme sak til fylkesnemnda, som er egen rettsinstans for barnevernssaker