icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
30. juni - 14:16
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Om oss   ›   Tjenestebeskrivelser A-Å

Skolefritidsordning (SFO)

Har du barn i 1. til 4.-klasse kan du søke om plass for barnet i skolefritidsordningen (SFO).

 • Generelt om tjenesten

  Tema

  - Skole og opplæring

  Målgruppe

  Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen

  Elever i grunnskolen som er bosatt i kommunen.

  Åpningstider:

  Skolefritidsordningen holder åpent 9,5 timer på hverdager i tidsrommet
  kl. 07:00 – kl. 17:00.

  Følgende åpningsalternativer besluttes i SU på den enkelte skole:

  • 7:00 – 16:30
  • 7:15 – 16:45
  • 7:30 – 17:00

  Se den enkelte skoles hjemmeside for åpningstid.

  Ferie- og fridager:

  • SFO i Ås har stengt i uke 28, 29 og 30. SFO holder s tengt fem plandager i året. Plandager avholdes til vanlig samtidig med skolenes plandager, eller andre dager der skolene er stengt.
  • SFO har stengt julaften og nyttårsaften, samt i romjula og i påskeferien. 23. desember har SFO åpent dersom det ikke er helg.
  • I uke 26 og 27 kan tilbudet samordnes med SFO på nærliggende skoler.
  • Alle barn i SFO skal ha fire ukers ferie i løpet av året, tre av disse ukene må tas i uke 28, 29 og 30. De fem plandagene kan regnes som en ferieuke.
  • På dager der skolen er stengt og SFO er åpen gis et tilbud som tilsvarer barnets samlede skole- og SFO-tid.

  Pris og satser se denne lenken.

  Kommunestyret fastsetter satsene for foreldrebetaling i skolefritidsordningen med bakgrunn i opplæringslovens § 13-7.  Kostpenger er inkludert i oppholdsbetalingen. Det er ikke søskenmoderasjon i skolefritidsordningen, men redusert betaling for familier med lav inntekt.

  aaa
 • Lover og forskrifter

  Serviceerklæring

  Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Se spesielt opplæringslova § 10-9 Politiattest og § 13-7 Skolefritidsordninga

  Lover

  Forvaltningsloven
  Opplæringslova

  Retningslinjer

  Regelverk for SFO

  Rutiner for legemiddelhåndtering i barnehage, skole og skolefritidsordning

  ___
 • Skjema

  Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

  Tjenesten utføres av skolene.

  Informasjon og veiledning kan fås ved den enkelte skole.

  Brønnerud skole: 64 97 42 00 bronnerud.skole@as.kommune.no
  Sjøskogen skole: 64 97 42 50 sjoskogen.skole@as.kommune.no
  Solberg skole: 64 96 28 20 solberg.skole@as.kommune.no
  Nordby skole: 64 96 44 00 nordby.skole@as.kommune.no
  Kroer skole: 64 96 28 00 kroer.skole@as.kommune.no
  Åsgård skole: 64 96 21 70 asgard.skole@as.kommune.no
  Rustad skole: 64 96 29 00 rustad.skole@as.kommune.no

 • Saksbehandling

  Saksbehandling

  • Påmelding til SFO foregår elektronisk.  Du får automatisk tilsendt bekreftelse på at du har fått plass i SFO når skjemaet er registrert mottatt.
  • Hovedopptaket til skolefritidsordningen skjer til den enkelte skole innen 15.mars hvert år. Bekreftet SFO-plass løper frem til og med 4.trinn med mindre den sies opp.
   Tildeling av plass ved hovedopptak gjelder fra 1. august, og det må betales fra denne dato.

  Saksbehandlingstid

  Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

 • Kontaktinformasjon

  Ansvarlig enhet

  Avdeling:Oppvekst og kultur
  Telefon:64 96 21 01
  Epost:ellen.benestad@as.kommune.no
  Nettadresse:http://www.as.kommune.no
  Postadresse:Boks 195, 1431 Ås
  Besøksadresse:Skoleveien 1
  Åpningstid:08.00-15.00
 • Andre opplysninger
  Oppdatert:
  2017-07-05 10:28
  Gyldig til
  2017-01-15