Follorådet logo

Follorådet logo

  

Samhandlingsreformen i Follo.

Prosjektplanen for samhandlingsreformen i Follo ble vedtatt i ordførermøtet 22.06.11.

Samhandlingsreformen har som hovedmål å sikre bedre samhandling mellom kommuner og sykehus for helhet og sammenheng for pasientene og innbyggerne. Flere helse- og omsorgsoppgaver skal ivaretas av kommunene.

Prosjektet er nå inne i en første utredningsfase. Arbeidet konsentreres om utredning av lokalmedisinske tjenester og forebyggingstiltak.