icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
11. august - 16:51
Mer informasjon og alle saker om koronasituasjonen fra kommunen finner du her:
Jernbaneverket logo
  

Planarbeidet på Ås er i gang

Jernbaneverket skal bygge to forbikjøringsspor i Ås. Sporene skal bygges nord for Ås stasjon og er en del av Follobanen.
På kort sikt er bygging av disse sporene nødvendig for å avvikle togtrafikken under ombygging av Ski stasjon. På lang sikt skal de nye sporene styrke kapasiteten på Østfoldbanens vestre linje både for godstog og persontog.
 
Et forbikjøringsspor fungerer som en lomme der noen tog, typisk saktegående godstog, kan kjøre ut og la raskere tog, som persontog, kjøre forbi.
- Gjennom plan- og utredningsarbeidet skal vi finne riktig lokalisering av sporene, samt finne hensiktsmessige løsninger for adkomstveier og rigg- og anleggsområder, sier prosjektleder Truls Andersen.
 
Planområdet for prosjektet strekker seg fra jernbanens kryssing under E18 i nord til Fv.152, Drøbaksveien, i sør. Planen omfatter ett forbikjøringsspor på hver side av Østfoldbanen og driftsvei langs traseen.
 
- Vi har hatt et orienteringsmøte med Ås kommune og har god kommunikasjon med dem. For Jernbaneverket er det viktig å ha tett kontakt med alle instanser som kan bli er berørt av vårt prosjekt. Vi ønsker å ha dem med på laget, sier Andersen.

Jernbaneverket skal ha et informasjonsmøte om prosjektet mandag 17. oktober kl. 19.00 på Åsgård skole.

Varsel om oppstart av planarbeid for nye forbikjøringsspor i Ås kommune.
I medhold av plan- og bygningslovens § 12 – 8 kunngjøres det at Jernbaneverket har startet reguleringsplanarbeidet for bygging av to nye forbikjøringsspor i Ås kommune. Gjennom plan- og utredningsarbeidet skal blant annet lokalisering av sporene, adkomstveier og løsninger for rigg- og anleggsområder bestemmes. Alt dette omfattes av detalj-regulering i henhold til plan– og bygnings-loven § 12-3. Tiltaks-haver er Jernbaneverket.

Hovedhensikten er å utarbeide en reguleringsplan for bygging av to forbikjøringsspor for godstog nord for eksisterende Ås stasjon. Bygging av disse sporene er nødvendig for å avvikle tog-trafikken under ombygging av Ski stasjon. På lang sikt skal de nye sporene styrke kapasiteten på Østfoldbanens vestre linje for å ta inn økningen i godstrafikken.Planområdet omfatter eksisterende sporområde fra kryssing under E18 i nord til Fv.152, Drøbaksveien, i sør. I tillegg til eksisterende sporområde omfatter planen et forbikjøringsspor/hensettingsspor på hver side av Østfoldbanen og driftsvei langs traseen. Planens ytre avgrensning er begrenset av området som fremgår i kartutsnittet. Planområdet er foreløpig avgrenset slik at alternative anleggsveier kan bli vurdert.

Planområdet er i hovedsak disponert til landbruksformål og jernbaneformål i Ås kommune sin kommuneplan. Det vil bli gjennomført registreringer, oppmåling og tekniske grunnundersøkelser. Registrering av kulturminner vil bli utført av Akershus fylkeskommune. Berørte grunneiere gjøres oppmerksom på at personale fra Jernbaneverket vil utføre oppmålings-arbeider i planområdet. Dette vil bli varslet i forkant ved utsendelse av informasjonsskriv.Det vil bli arrangert åpent informasjonsmøte mandag 17. oktober 2011 kl. 19.00 på Åsgård skole. Kart se nederst i artikkelen.

Asplan Viak AS gjennomfører planarbeidet på vegne av Jernbaneverket Utbygging. Eventuelle kommentarer til oppstart av planarbeid sendes innen 24. oktober 2011 til:

Asplan Viak AS, Postboks 24, 1300 Sandvika eller til mette.skarpaas@asplanviak.noKontaktperson i Jernbaneverket er Sigrun Tytlandsvik, mobil 926 18 276, tytsig@jbv.no

Mer informasjon om planarbeidet finner du på www.jernbaneverket.no/follobanen 

Kartutsnitt Ås forbikjøringsspor

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her