icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Kommunestyret

Tid og sted: 15.03.2017 kl. 18:30 - Store sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/17 Kontrollutvalgets årsrapport 2016
10/17 Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020
11/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk
12/17 Utbyggingsavtale for Solberg Øst
13/17 Klage på vedtak - R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10
14/17 R-299 - Detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård
15/17 Innføring av egenandel 2 for kommunal fysioterapi
16/17 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H)