icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Klima- og miljøutvalg

Tid og sted: 21.05.2019 kl. 17:30 - Store salong i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/19 R-287 Områdereguleringsplan for Ås sentralområde
7/19 Tiltaksplan for sykling og gange 2020-2023
8/19 Tiltaksplan for idrett, nærmiljø og friluftsliv 2020-2023
9/19 Tiltaksplan for trafikksikkerhet
10/19 Parkeringsforbud i boligfelt
11/19 Tilknytningsplikt for fjernvarme
12/19 1. tertialrapport 2019
13/19 Budsjettreguleringer 1. tertial 2019