icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 30.03.2017 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
16/17 R-282 Områdereguleringsplan for Solberg øst - Behandling av klage på vedtak
17/17 Gnr 61 bnr 73 og 56 - Ås Stadion Grusbanen - Modulskole - Klage på dispensasjon fra formål
18/17 Modulskole på Ås stadion - Trafikksikkerhetstiltak
19/17 Forslag til ny kommuneplanbestemmelse om hybelhus legges ut på høring og offentlig ettersyn
20/17 Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Tilbygg/bruksendring - Klage på vedtak om avslag
21/17 R-307 Områdereguleringsplan for Tømrernes Feriehjem og Askehaugåsen - Fastsetting av planprogram
22/17 R-310 Detaljreguleringsplan for Brekkeveien 19 - Varsel om oppstart
23/17 Gnr 104 bnr 1 - Vinterbro Næringspark - Rema 1000 distribusjonssenter - Søknad om dispensasjon for sykkelparkering og blågrønn faktor
24/17 Søndre Moer - gnr 54 bnr 403 - forespørsel om omregulering
25/17 Varsel om midlertidig forbud mot tiltak innenfor Ås sentralområde
26/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum