icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 25.01.2018 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
1/18 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 med flere
2/18 Dimensjoneringsgrunnlag med fortettingsstrategier
3/18 Vei- og gateplan for Ås sentralområde
4/18 Gnr 102 bnr 422 - 423 - Dispensasjon fra byggegrense og gesimshøyde
5/18 Tømrernes feriehjem og Askehaugåsen - Gjennomføring og finansieringsmodell
6/18 Retningslinjer for søknad og behandling av landbruksveier
7/18 Gnr 42 bnr 1 - Utveien 6 A - Riving av Kommandanten - Klage
8/18 Gnr 98 bnr 7 - Sundbyveien 89 - Garasje - Klage på avslag på dispensasjonssøknad
9/18 Møteplan 2018 - Hovedutvalg for teknikk og miljø