icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 16.02.2017 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
9/17 Klage på vedtak - R-296 Detaljreguleringsplan for Moerveien 10
10/17 Gnr 42 bnr 113 - Lyngveien 33 - Behandling av dispensasjonsspørsmål: Bruksendring og nytt tilbygg
11/17 R-299 - Detaljreguleringsplan for massemottak på Aalerud gård
12/17 Ny viltvaktordning for Ås kommune
13/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon
14/17 Gnr 73 bnr 192 - Kroerveien - Rustad skole - Nybygg - Dispensasjon/Rammetillatelse
15/17 Avklaring av grensesnitt mellom kommunalt og privat ledningsnett