icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 07.12.2017 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
83/17 Mulighetsstudie for gang- og sykkelvei ved Holstad
84/17 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum
85/17 Oppgradering av kunstgressbanene på Nordby og Ås stadion
86/17 R-313 Detaljreguleringsplan for Kjærnesveien 18 m.fl. - Habilitet