icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for teknikk og miljø

Tid og sted: 02.11.2017 kl. 18:00 - Lille sal i Ås kulturhus
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
66/17 Vedlikeholdsplan 2018
67/17 Ås kulturhus - oppgradering og sikringstiltak av kinoteater og kinovestibyle
68/17 R-311 Detaljreguleringsplan for del av Skogveien
69/17 R-309 Detaljreguleringsplan for Kvestad gård
70/17 R-314 Detaljreguleringsplan for ny atkomst til Vinterbro næringspark
71/17 Gnr 111 bnr 13 - Strandengveien 29 - Klage på avslag flytebrygge
72/17 Midlertidig forbud mot tiltak på gnr./bnr. 54/3 (Moerjordet)
73/17 Gnr 100 bnr 1 - Øvre Melby - Sundbyveien 17 - Søknad om dispensasjon og fradelingstillatelse
74/17 Gnr 99 bnr 11 - Teigen 31 - Dispensasjon - Klage på vedtak om avslag
75/17 Gnr 26 bnr 18 - Nyveien 23 - Holtet gård - Søknad om dispensasjon og etterhåndsgodkjenning av ny bolig med to hybler
76/17 Gnr 15 bnr 3 - Åsulvsvei 1 - Fradeling av eiendom - Klage på vedtak om dispensasjon fra LNF-formålet
77/17 Gnr 61 bnr 131 - Toppen 3 - Klage på tillatelse til påbygg
78/17 Gnr 55 bnr 187 - Liaveien 19 - Lavblokk - Søknad om dispensasjon
79/17 Gnr 34 bnr 39 - Landåsveien 7 - Garnbutikk - Søknad om midlertidig dispensasjon
80/17 Lokalisering av ny svømme-/idrettshall i nærhet til Ås sentrum
81/17 Handlingsprogram 2018- 2021, med Budsjett 2018 og økonomiplan 2019 - 2021