icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Hovedutvalg for helse og sosial

Tid og sted: 29.03.2017 kl. 18:30 - Ås demenssenter, 2. etasje
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/17 Forskrift - Rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester – kriterier og ventelister
7/17 Samlokalisering av kommunale tjenester i Ås sentrum
8/17 Utbygginger i helse og sosialsektoren i Ås kommune
9/17 Søknad om salgsbevilling for alkohol 2017 - 2020, Follo Ølutsalg AS
10/17 Søknad om skjenkebevilling 2017 - 2020, Thuv-Srirabai AS (Restaurant Chillin')