icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 30.08.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
50/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
51/17 Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift
52/17 Tolkning/praktisering av § 18.1 om utnyttelsesgrad og høyder i kommuneplanens planbestemmelser
53/17 Ås martn - søknad om lån til dekning av underskudd
54/17 Søknad om permisjon fra verv i Kommunestyret - Sverre Strand Teigen (H)
55/17 Forslag på kandidater til militær, alminnelig skjønnsnemnd for Follo
56/17 Søknad om forlengelse av permisjon fra verv som leder og medlem av HTM - Live Holck Johannessen (Ap)