icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
29. juni - 19:36
Totalforbud mot bål og brenning Follo Brannvesen IKS har gjeninnført totalforbudet mot bål og grilling. Se http://follobrannvesen.no for mer informasjon.
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 11.10.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
57/17 2. tertialrapport 2017
58/17 Budsjettreguleringer 2. tertial 2017
59/17 Gnr 60 bnr 1 - Haugerudveien 39 - Landingsplass for helikopter - Søknad om dispensasjon
60/17 Bjørnebekk - Behandling av institusjonsbyggene etter avsluttet mottaksdrift
61/17 Utflytting av virksomheter som i dager er lokalisert i Rådhusplassen 29
62/17 Overføring av vigselsmyndighet til kommunen - organisering og reglement
63/17 Vurdering av lån til Ås mart'n og forholdet til reglene for offentlig støtte