icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskapet

Tid og sted: 10.10.2018 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
76/18 Tomt for lokalisering av ny svømmehall i nærhet til Ås sentrum
77/18 Gnr 27 bnr 30 - Drøbaksveien 137 - søknad om dispensasjon fra kommuneplanens rammeplan for holdningsklasser for avkjørsler
78/18 Parkeringsbestemmelser i Ås sentrum
79/18 Åsgård skole. Konsept. Eventuelle konsekvenser av innsigelser til reguleringsplanen
80/18 2. tertialrapport 2018
81/18 Budsjettreguleringer 2. tertial 2018
82/18 Stemmekretsinndeling i Ås kommune gjeldende fra og med kommunestyrevalg og fylkestingsvalg 2019
83/18 Modulskole Ås stadion - Sluttrapport
84/18 Søknad om forlengelse av permisjon fra kommunale verv - Wenche Berg (Ap)
85/18 Uttreden av kommunale verv - Jon Fartein Lygre Hoel