icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
22. juni - 12:44
Nye prøver tatt 21.06 viser at badevannet på Breivoll syd og nord nå holder meget god kvalitet
Du er her:   Ås internasjonale kultursenter   ›   Hjem   ›   Toppmeny   ›   Politikk   ›   Møter og saksdokumenter

Møte i Formannskap

Tid og sted: 01.03.2017 kl. 18:30 - Ås kulturhus, Lille sal
Møtedokumenter
Enkeltsaker med originale saksfremlegg og vedlegg følger nedenfor.
Behandling i andre utvalg går frem av møteinnkallingen ovenfor.
6/17 Plan for omstillingsprosjektet 2017-2020
7/17 Arbeidsgruppe - Forbedret budsjett og styring
8/17 Alternativer for bruk av Bjørnebekk
9/17 Kommunal tilskuddsordning til studenter som melder flytting
10/17 Gnr 60 Bnr 1 - Haugerud Gård - Søknad om deling - Dispensasjon
11/17 Frivilligsentralens styringsstruktur og organisasjonsform
12/17 Søknad om fritak fra kommunale verv - Marianne Frid Nordby (H)
14/17 Høring - Nærpolitireformen
15/17 Innføring av egenandel 2 for kommunal fysioterapi
16/17 Årlig lønnsevaluering av rådmannen