Nyttige lenker i Ås

Byggesak i Follo
Nettverksgruppa i Follo sin felles hjemmeside, med informasjon om byggesak etc.
Careerjet
Jobbsøkerportal

Krisesenteret i Follo
Krisesentrene skal arbeide aktivt for å synliggjøre og bekjempe den private volden
Legekontorer i Ås
Landbrukskontoret i Follo
Landbrukskontoret for Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård
Follo veterinærvakt
Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
Bioforsk
Folloportalen
Follorådet
FolloRen
Interkommunalt renovasjonsselskap for kommunene Frogn, Nesodden, Oppegård, Ski og Ås.
Folkehelseprofil for Ås kommune 2013
Frivilligsentralen i Ås
Fyrtårnsportalen
Gravesøknad (Geomatikk)
Styrevervregisteret
K
llimatilpasning.no
Nasjonal informasjon om klimatilpasning og forskning.
Søndre Follo Brann- og redningsvesen IKS
Follo Interkommunale KontrollutvalgsSekretariat - FIKS
Digital-TV i Norge
Flytteportalen.no
En ny og direkte adresseendringstjeneste på nett.

Norsk institutt for skog og landskap
Universell utforming

KULTUR OG IDRETT:
Ski kinosenter
Fornøyelsesparken TUSENFRYD
Vitenparken Campus Ås
Follo museum
Nordbyteateret
Kulturgården i Ås
Ås idrettsråd
Ski slektshistorielag
Kulturnett Akershus
Føremelding fra SkiforeningenVENNSKAPSKOMMUNENE:
Ås kommunes nordiske vennskapskommuner heter Ljungby og Paimio, og adressene er:
www.ljungby.se
www.paimio.fi
 

MEDIA:
TV8
TV8 er lokal-tv for Ski, Oppegård, Ås, Vestby, Enebakk, Nesodden og Frogn.
Østlandets blad
Regionsavis for Follo. 
Ås avis
Lokalavis for Ås
Akershus Amtstidende 
Lokalavis for Frogn, Nesodden og Ås
aas24.no
Nettbaserte nyheter fra Ås

NÆRINGSLIV:
Den blinde ku -

Norges minste meieri
Allergikokken
Interaktiv kokebok tilpaset de med ulike typer allergier/intoleranse
Vern for eldre
Nasjonal kontakttelefon for eldre

Besøk oss på facebook:
Ås kommune | Skoleveien 1 | Postboks 195 | 1430 ÅS | Telefon: 64 96 20 00 | post@as.kommune.no