Nordbytunnelen

Nordbytunnelen

  

Nordbytunnelen stenges fra mandag 4. september

Oppgraderingen av Nordbytunnelen starter, beregn ekstra reisetid fra mandag 4. september. Helgen 1.-3. september gjøres de siste forberedelsene, fra mandag 4. september klokken 04.30 blir det store endringer i kjøremønsteret.

For å sikre fremkommeligheten mens oppgraderingen pågår, vil kjøremønsteret endres gjennom døgnet. Kapasiteten i tunnelen blir redusert.
Trafikken avvikles i tre faser:
• Kl. 04.30 – 12.00: Nordgående trafikk på E6 ledes inn i sørgående løp. Sørgående trafikk ledes inn på fv. 156.
• Kl. 12.00 – 20.00: Sørgående trafikk går som normalt i sørgående løp. Nordgående trafikk ledes inn på fv. 156.
• Kl. 21.00 – 04.30: Både sørgående og nordgående trafikk ledes inn i sørgående løp (møtende trafikk).
Endring av kjøremønster kl. 04.30, 12.00 og 21.00 medfører at E6 må stenges helt i 15 minutter.
- Selv om kapasiteten i tunnelen er tilnærmet normal i rushtidsretningen, vet vi at endrede kjøremønstre påvirker trafikkflyten, sier prosjektleder Thomas Kalleberg. - Folk bør beregne god tid, og vurdere andre reisetidspunkt hvis de kan.
Fv. 156
Omkjøringstrase er fv. 156 Nessetveien, som vil få økt trafikk på dagtid. I tidsrommet 21.00 – 04.30 vil trafikken gå på E6.
- Med økt trafikk nå i byggeperioden anmoder vi alle trafikanter om å vise ekstra hensyn langs fv. 156, sier Kalleberg.
Sikkerhet
I rehabiliteringsperioden utplasseres fast bergingsbil ved tunnelen, 18 timer i døgnet,
Telefon : 922 99 550
Telefaks :
Vår dato : 30.08.2017
Vår ref. : Eystein Hanssen
2
og Vegvesenet vil ha to uniformerte biler som patruljerer tunnelen kontinuerlig.
– Hvis et kjøretøy får stans vil de bak ikke kunne passere, forklarer Kalleberg. - Vi setter derfor inn ekstra ressurser for å være raskt på pletten hvis uhellet er ute. Samtidig oppfordrer vi, som alltid, bilførere til å holde kjøretøyet i orden og ha bensin på tanken.
Mer informasjon:
Trafikk : www.vegvesen.no/trafikkmeldinger
Om prosjektet : https://www.vegvesen.no/vegprosjekter/tunnelerakershus/nordbytunnelen
Facebook: www.facebook.com/vegvesenost
Twitter : www.twitter.com/vegvesenost / www.twitter.com/VTSost