Logo demenskampanjen
  

Nasjonal informasjonskampanje om demens

Åpenhet rundt demens er viktig for å skape et godt liv for pasientene og deres pårørende.

Helsedirektoratet har ansvaret for gjennomføring og oppfølging av Demensplanen 2015; "Den gode dagen". Direktoratet ønsker å skape mer åpenhet om sykdommen. Man ønsker å nå personer med foreldre over 70 år, ektefeller/samboere til demente og de som selv blir syke.Last ned informasjon fra denne linken:

Kampanjen starter 3. februar. Målet er å få de som er i ferd med å utvikle sykdommen til en tidlig utredning, og få stilt en diagnose. Da kan man få planlagt livet slik at en kan leve best mulig med en demenssykdom.

Nasjonalforeningens demenslinje vil være ekstra bemannet i kampanjeperioden.Demenslinjen logo for telefonnummer 

Se også denne linken:                                                                                                                      
www.nasjonalforeningen.no/demens

Nasjonalt kompetansesenter for alding og helse bidrar også med rådgivning og veiledning til kommune- og spesialisthelsetjenesten. Se denne linken:
www.aldringoghelse.no