icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Innsendt av: Gisle Bjørneby

Manglende snørydding

Vei
2018-02-21 21:52 (#47240)
Ferdigbehandlet Ferdigbehandlet

Adresse: 1
Kart (59.66455645469719, 10.793873188527641)


Gang- og sykkeundergangen under jernbanen i Ås sentrum er per dags dato ikke ryddet tilstrekkelig for snø for syklister. Det er flere dager siden sist snøfall og fortsatt ligger det så mye løs snø i sykkel-feltet på begge sider av undergangen at de fleste må gå av sykkelen og trille. Gang-feltet er derimot bedre ryddet for snø. Denne undergangen er trolig den mest trafikkerte sykkelstrekningen i hele sentrum. Det vil være til stor lettelse og inspirasjon for oss syklister dersom undergangen blir ryddet godt for snø.
Kommentar fra kommunen:

Takk for din henvendelse. Undergangen har delte ansvarsområder. Den ene delen tilhører Statens vegvesen og den andre delen tilhører Ås kommune. Vi går over våres del av undergangen og sender samtidig melding til Statens vegvesen og ber de ta sin del.