icon rss footer hover.png icon facebook footer hover.png icon mail footer hover.png icon insta footer hover.png
Logo Ås kommune

Logo Ås kommune

  

Kunngjøring av kommunestyrevedtak: R-285 Detaljreguleringsplan for hestesenter på Trosterud Nordre

Det underrettes om at Ås kommunestyre i møte 20.06.2016, K-sak 49/16, vedtok overnevnte reguleringsplan

Planområdet er på ca. 140 dekar og legger til rette for nytt/utvidet ridesenter med stall og driftsbygning.  

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Oslo og Akershus. Klagen sendes Ås kommune, Plan og utvikling, Postboks 195, 1431 Ås eller elektronisk til post@as.kommune.no

Klagefristen er normalt tre uker fra kunngjøringsdato, men på grunn av sommerferie settes den til 1. september 2016. Det vises til plan- og bygningslovens § 1-9 og til forvaltningslovens §§ 28-33 og til retningslinjene i forvaltningslovens kapittel VI. 

Det kan kreves erstatning som følge av reguleringsplan. Krav om erstatning eller innløsning må framsettes senest tre år – 3 år – etter denne kunngjøringen, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. 

Plan- og utviklingssjefen i Ås

Vedleggene finner du her, velg sak 49/16.

Ås kommune| Skoleveien 1 1430 Ås | Postboks 195 1431 ÅS | Telefon: 64 96 20 00| Organisasjonsnummer: 964948798 |

Ansvarlig redaktør: Trine Christensen | Webredaktør: Ivar Ola Opheim |

Web levert av CustomPublish
Vi bruker informasjonskapsler (cookies) slik at vi kan yte deg bedre service. Informasjonskapslene blir hovedsakelig benyttet for trafikkmåling og optimalisering av tjenesten. Du kan lese vår personvernerklæring og mer om vår bruk av informasjonskapsler her