Kranselag Ås gård
  

Kranselag for Ås gård

Torsdag arrangerte Statsbygg kranselag på Ås gård.

Tekst/Foto: Kai Tilley, NMBU

Med det markeres tette tak for bygningene på gårdsbruket. Tradisjonen tro hadde administrasjonsbygget ei gran festet til mønet.

Pikekoret Ivar sto for det kulturelle innslaget - til stor applaus
Mer enn 130 arbeidere benket seg rundt bordene. De fikk servert helstekt lam og bløtkake til den påfølgende kaffen. Statsbyggs prosjektleder, Tor Olav Augestad, var svært fornøyd med innsatsen til entreprenøren Skanska og deres underleverandører.
- Vi har null personskader, et viktig mål både for Skanska og Statsbygg, sa Augestad.

Solide og enkle bygg
Kranselag Ås gård
Selv om byggene skal brukes til forskning og undervisning, er det enkle både å bruke og vedlikeholde. Det betyr  billigere og mer effektiv drift. I tillegg er det mye tre i både i konstruksjoner og overflater. Hele anlegget ligger på samme plan. Det gir enkel adkomst til bygningene for både maskiner og dyr.

Det første bygget under tak
Kranselaget markerer også at det første nybygget i forbindelse med samlokaliseringsprosjektet nå er under tak. I denne omgang er det 11.800 kvadratmeter.Kranselag Ås gård

Hilsen fra brukerne
Prorektor Halvor Hektoen ved NMBU og avdelingsdirektør Ingvar Selmer-Olsen ved Senter for husdyrforsøk så fram til å ta i bruk de nye bygningene til forsking og undervisning. De påpekte at Ås gård er en svært viktig del av den nye universitet. Selmer-Olsen fortalte at interessen for å drive forsøk i det nye gårdsbruket var stor.